Gildegården ledig
hverdag
  Gildegården ledig
Søn/ og helligdage

1234

Udlejet fest   Optaget gildemøder m.m.

Se forskellige bordopstillinger Foto galleri
 

Datoplan for Gildegården 2. halvår 2021

 

1.halvår 2022

2.halvår 2022

1. halvår 2023

Kontakt os

 

SALEN

2. halvår 2021

  HULEN 2. halvår 2021
  Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.   Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
1       1943     1       1943    
2 2027   Naverne 1943   Naverne 2 2027   Naverne 1943   Naverne
3 2027   1999 2057   2046 3 2027   1999 2057   2046
4     1999   Naverne 2046 4     1999   Naverne 2046
5     2052     2046 5     2052     2046
6     2070   2031   6     2070   2031  
7       Naverne   Fredslys 7       Naverne    
8     2066       8     2066      
9       2048     9       2048    
10 2005           10 2005          
11     2063       11     2063      
12 DANS     2079   2075 12       2079   2075
13         2036   13         2036  
14 DANS 2023 15.Gilde 15.Gilde   18.Gilde 14   2023        
15   2072         15   2072        
16   2072   2043   1.Gilde 16   2072   2043    
17   15.gilde 2056 2043 2077   17     2056 2043 2077  
18     2034   15.gilde   18     2034      
19 DANS       2049   19         2049  
20         2049   20         2049  
21 DANS 2040 1.Gilde       21   2040        
22             22            
23       2061 18.Gilde   23       2061    
24   M-K-S 2073     2062 24     2073     2062
25     2042       25     2042      
26   1.gilde 2042 Fellowship 2064   26     2042   2064  
27         1998   27         1998  
28   2033 2078 18.Gilde     28   2033 2078      
29       1985     29       1985    
30     18.Gilde 1985 1.Gilde   30       1985    
31   18.gilde XXX   XXX 1731 31     XXX   XXX 1731