Gildegården ledig
hverdag
  Gildegården ledig
Søn/ og helligdage

1234

Udlejet fest   Optaget gildemøder m.m.

Se forskellige bordopstillinger Foto galleri
 

Datoplan for Gildegården 2. halvår 2023

 

1.halvår 2024

2.halvår 2024

1. halvår 2025

Kontakt os

 

SALEN

2. halvår 2023

  HULEN 2. halvår 2023
  Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.   Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
1           2196 1           2196
2     2184     2217 2     2184     2217
3     2184     2217 3     2184     2217
4   2193     2206 Fredslys 4   2193     2206  
5   Kbh.stad GM-GM-GS       5   Kbh.stad        
6             6            
7             7            
8             8            
9     2192   Drage
skydning
  9     2192      
10     2182       10     2182      
11       15.gilde     11            
12   2185 15.gilde     1.gilde 12   2185        
13             13            
14   15.gilde         14            
15             15            
16     2209   15.gilde 2225 16     2209     2225
17             17            
18         2180   18         2180  
19     1.gilde   2205   19         2205  
20     Kbh.stad       20       Kbh.stad    
21         1.gilde   21            
22             22            
23     2195   18.gilde    23     2195      
24     2195   2152   24     2195   2152  
25       Fellow
ship
2152   25         2152  
26   2141 Gildegårds
råd
      26   2141        
27     18.gilde        27            
28             28            
29             29            
30     2165       30     2165      
31     xxx   xxx 1731 31     xxx   xxx 1731